Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

Menu

Stamboom - family tree
Introductie
Introductie in deze website. Wat kan je hier vinden en hoe werkt de site.
  introduction
Introduction into this website. How does this site work and what can be found on this site.
Nieuws
Het laatste familienieuws, zoals geboorten, trouwerijen of resultaten van onderzoek.
  News
The latest family news. Newborns, marriages or results from research.
Stamboom (grafisch)
Bekijk de stamboom in zijn grafische vorm.
  Family tree (graphical)
View the family tree in its' graphical form.
Stamboom
Loop door de stamboom door de pagina's van de familieleden te bezoeken. Begin bij Hendrik Sprijt en ga verder bij zijn kinderen.
  Family tree
Walk trough the family tree by visiting the family members. Start with Hendrik Spruijt and continue with his children.

Gegevens - Information
Geef wijzigingen door
Geef wijzigingen en/of aanvullingen door met dit handige formulier.
  Submit changes
Submit changes or additions with this handy changes form.
Gastenboek
Laat eens wat van je horen in ons gastenboek.
  Guestbook
Submit a comment on this site using the guestbook.
statistieken
Bekijk de statistieken van deze site.
  statistics
View the statistics of this site.

Informatie - Information
Veel gestelde vragen
Bekijk de meest gestelde vragen.
  Frequently asked questions
Take a look at the most asked questions.
De makers
De bouwers en onderzoekers die deze site hebben gemaakt tot wat hij nu is.
  The makers
The builders and researchers who made this site to what it is today.
Privacy statement
Deze website beschermt uw privacy. Lees hier het privacy statement van deze website.
  Privacy statement
This website protects your privacy. Read here the privacy statement of this website
Contactinformatie
Neem contact op met de webmaster van deze site.
  Contactinformation
Contact the webmaster of this site.

Links - Links
Reünie 2002
Op 1 juni 2002 was de grote SpruitenreŁnie van alle kinderen en kleinkinderen van Arie Spruit en Agatha van Kats. Ook werd het priesterfeest van Cor van Ome Cor gevierd.

  Reunion 2002
On the first of june 2002 there was a big reunion of all children and grandchildren of Arie Spruit and Agatha van Kats. Also, the festival of the priest jubileum of Cor of Uncle Cor was celebrated.

Reünie 2005
Op 29 mei 2005 was de tweede reŁnie van alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Floor Spruit en Lien Vergeer, gehouden in Oudewater, Nederland.

  Reunion 2005
On May 29, 2005, the children, grandchildren and greatgrandchildren of Floor Spruit and Lien Vergeer had their second family reunion in Oudewater, Nederland.


Personal pages - Persoonlijke pagina's
Persoonlijke pagina's van familieleden:

Richard en Monica Spruit, met informatie over huis automatisering, vakanties etc. (zie pagina).

Huwelijk Richard en Monica Spruit op de site van de Scouting Tono-groep (zie pagina).

Jim en Sue Boere, met parenteel van onder andere Floor en Lien Spruit en informatie over de emigratie van zijn ouders naar Canada (zie pagina).

Oscar en Leonieke Giesen, met vakanties, trouwdag etc. (zie pagina).

Rene en Maria Spruit, met o.a. trouwfoto's en vakanties (zie pagina).

  Personal pages of family members:

Richard and Monica Spruit, with information about home automation, holidays e.g. (see pagina).

Marriage of Richard and Monica Spruit on the site of the Scouting and Guiding troop Tono (zie pagina).

Jim and Sue Boere, with ancestral information about Floor and Lien Spruit and information about the migration of his parents to Canada (see pagina).

Oscar and Leonieke Giesen, with holidays, marriage day e.g. (zie pagina).

Rene and Maria Spruit, with a.o. marriage pictures (see pagina).

3 July 2005 - Date last change: Jul 3, 2005
www.spruitnet.nl      mail: site@Spruitnet.nl