Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

Introductie - Introduction

De Familie Spruijt
Op deze website is de stamboom (345 KB) met de genealogische informatie van een familie Spruijt te vinden. Begin 19e eeuw is bij veel leden van deze familie de achternaam veranderd in Spruit. De pagina is redelijk groot. Als de stamboom zelf niet zichtbaar is, scroll dan omlaag of naar rechts.

Sommige namen in de stamboom vormen een link. Door op deze naam te klikken kan de detailinformatie van deze persoon bekeken worden. De links blijven allemaal binnen deze site, tenzij anders vermeld.

The Family Spruijt
On this website, the family tree (345 KB) can be found with the genealogical information of the family Spruijt. In the first part of the 19th century, many members of this family changed their family name to Spruit.
This page is quit big. If the family tree itself is not visible, please scroll down of to the right.

Some names in the familytree form a link. By clicking on this link, the detailinformation about this person will be shown. The links all leave you within this site, unless specifically stated otherwise.

De gegevens
We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe informatie die in de stamboom opgenomen kan worden. Dit kan informatie zijn over een voorouder, maar ook een nieuwe geboorte, een trouwerij of aanvullingen op wat er al bekend is. Veel belangstelling is er om een levensverhaal of interessante feiten toe te voegen aan de opgenomen personen. Ben je zelf opgenomen in de stamboom, of zou je opgenomen moeten worden, laat dan wat van je horen via het wijzigingen formulier.

The information
We are constantly looking for additional information which can be added to the family tree. This might be information about an ancestor, a newly born family-member, a wedding or interesting facts about already known or still living people. A lot of interest is present for adding stories about the life of the persons in this genealogy. When you yourself are present, or when you ought to be added to the tree, please let us hear from you by using the Changes form.

Geschiedenis
Al in de jaren '70 en '80 waren mensen als Rob van Zuilen, Hans Spruit en Jan Spruijt bezig met onderzoek naar verschillende families Spruijt of Spruit. In 1998 kreeg Richard Spruit van een collega de tip eens met Sandor Spruit te bellen omdit dit 'misschien wel familie was'. Dit gebeurde. Hoewel Sandor en Richard geen familie bleken te zijn had de vader van Sandor, Hans Spruit, wel een enorme collectie gegevens over de verschillende families Spruit, verkregen van o.a. Rob van Zuilen, Ber Hommelberg, Jan Spruijt en vele, vele anderen.. Als informaticus besloot Richard hier een website van te maken. De website de.Spruitjes was geboren.

In 2003 is voor deze website een eigen URL aangevraagd, www.spruitnet.nl. Sindsdien draait de site op een PC bij Richard in de kelder.

Tot op heden is het concept van de site dat velen, waaronder Jan Spruijt en Hans Spruit, de gegevens aanleveren waarna Richard dit in de site verwerkt. Een gezamenlijke site van vele makers dus.
History
Already in the '70 and '80, people like Rob van Zuilen, Hans Spruit and Jan Spruijt were researching the different Spruijt and Spruit families in the Netherlands. In 1998 recieved Richard Spruit a tip from a collegue to contact Sandor Spruit because 'this might be family'. This happened. Although it turned out Sandor and Richard were not related at all, the father of Sandor had an enormous collection of information about different Spruit families, recieved from a.o. Rob van Zuilen, Ber Hommelberg, Jan Spruijt and many, many others.

Being a computer scientist, Richard desided to turn this information into an internetsite. The website the.Spruitjes was born.

In 2003 this website got it's own URL: www.spruitnet.nl. Ever since, the website is hosted from a computer in the basement of Richard's house.

Until today, the concept of this site is that is shows the information gathered by many, most noticably Hans Spruit and Jan Spruijt, and Richard puts this information into webpages. Truly a joint effort of many makers.
19 April 2008 - Date last change: Apr 19, 2008
www.spruitnet.nl      mail: site@Spruitnet.nl