Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

De mensen achter de schermen
The people behind the screens

Medewerkers - Contribuants
Veel mensen hebben in meer of mindere mate bijgedragen aan deze website met de gegevens van de familie. Iedere verder bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Kijk hier vast bij de mensen die je voorgingen. A lot of people contributed more or less to this website with the information about the family. Every contributed is appreciated. Look here at the people who already contributed.


Rob van Zuijlen
Rob van Zuijlen was een van de eersten om deze tak van de Spruiten uit te gaan zoeken. Oorspronkelijk begonnen met "van Zuilen", maar al snel doorgegaan met de familie van zijn vrouw. Veel van de informatie op deze site is oorspronkelijk verzameld door Rob en gepubliceerd met toestemming.

Doet tegenwoordig niet zo gek veel veel onderzoek meer, maar is nog altijd zeer geintresseerd in ontwikkelingen rond een van beide families.
Rob van Zuilen was one of the first to investigate this branch of the Spruiten. Originally started on investigating the family "van Zuijlen", but soon also started on the family of his wife. A large portion of the informatation on this site is collected by Rob and publisched with permission.

These days, Rob does not spend much time investigation anymore, but is still interested in information about any of the two mentioned families.


Jim Boere
Jim Boere woont in Strathroy, Ontario, Canada. Jim heeft bijgedragen aan deze site met de informatie over de nazaten van Riet Spruit, na haar trouwen Mary Boere geheten. Riet vertrok in 1961 naar Canada. Ook de gegevens over een aantal nazaten van Wier Spruit en Geertruid de Keiser zijn bij hem afkomstig.

Momenteel is Jim Boere zelf bezig om de afstammings-lijn boere na te pluizen. Gezien het feit dat hij zelf in Canada woont en de meeste Boere's oorspronkelijk uit de omgeving van Oudewater afkomstig zijn, is verdere hulp welkom.

Jim heeft ook een prachtige parenteel gemaakt van zowel Floor Spruit als van Lien Vergeer. Deze is te vinden op de site van Jim Boere (extern).
Jim Boere lives in Strathroy, Ontario, Canada. Jim contributed to this site by supplying the information about the decendants of Riet Spruit, who after her marriage became known as Mary Boere. Riet left for Canada in 1961. The information about some of the decendants of Wier Spruit and Geertruid de Keiser are also his.

Currently, Jim boere is researching the Boere family tree. Considering the fact Jim is living in Canada and the Boere family originated from the neighbourhood of Oudewater, the Netherlands, any assistance is welcome.

Jim also created a beautifull parenteel of Floor Spruit and a parenteel of Lien Vergeer. These can be found on the site of Jim Boere (external).


Ber Hommelberg
Ber Hommelberg onderzoekt al enige jaren met name de familie Hommelberg. In de familiestamboom van de Hommelbergers komen een aantal personen voor die ook in de hier getoonde stamboom voorkomen.

De kwartierstaten van Ber Hommelberg zijn te bekijken via http://go.to/hommelberg. Bovendien komen er in de stamboomgegevens van Ber nog een aantal Spruiten voor die we nog niet hebben kunnen plaatsen. Het onderzoek gaat dus voort.
Ber Hommmelberg is researching the Hommelberg family for some years now. In the family-tree of the Hommelbergers a number of people is present which can also be found in the family-tree presented here.

The family-quarters of Ber Hommelberg can found at http://www.gironet.nl/home/ hommelbg/hom-main.htm. Above this are there a number of people with the name "Spruit" which can not yet be found in this family-tree. So, the research continues.


J.L.G. en A.G.L. Spruit
Zij onderzoeken niet alleen hun eigen familie, maar doen tevens onderzoek naar de familienamen Spruijt, Spruit en Spruyt in Nederland en daarbuiten. Zij zijn, voor zover bekend, geen familie van een van de Spruiten of Spruijten die in deze stamboom worden genoemd. They not only research their own family, but also investigate family relations with the family names Spruijt, Spruit and Spruyt in the Netherlands and abroad. They are, as far as is known, not relates to the peoply in this family tree.


J.A.H. Spruijt
Jan Spruijt uit Hoorn is een van de vele nazaten van Hendrik Teuniszoon Spruijt welke in deze stamboom in de top is getoond. Als onderzoeker is Jan verantwoordelijk voor veel van de oudste gegevens.
Tevens is Jan de man achter de Spruijten-tak, ofwel "het bovenste deel" van de stamboom. Later bleek dit te koppelen aan de Spruiten-tak onderzocht door J.L.G. en A.G.L. Spruit. Het verband werd ontdekt na een bericht van Richard Spruit die zijn eigen familie in kaart had gebracht. Toeval speelt soms een grote rol...
Jan Spruijt from Hoorn is one of the many decendants of Hendrik Teunisz (Teunisson) Spruijt which is shown in the top of this family tree. As a researcher, Jan is the finder of many of the oldest facts about this family.
Jan is also the researcher behind the Spruijten-branch, wich later turned out to match the Spruiten-branch of J.L.G. and A.G.L. Spruit. This relation was discovered after an e-mail from Richard Spruit who had mapped out his own relatives. Somes sheer luck plays a big role...


Chris Uytewaal
Sinds 1997 ben ik rustig aan bezig met het maken van een stamreeks en een kwartierstaat van Christian Cecil Uijtewaal (ik dus) en kom voornamelijk mensen tegen in de provincie Utrecht ('t Goy, Schalkwijk, Houten, Utrecht, Woerden) en Zuid-Holland (Noordwijk, Noordwijkerhout). Alles werk ik bij in Pro-Gen 3.0 en soms maak ik gebruik van Brothers Keeper.
O ja, ik ben 27 jaar (in 1999), getrouwd en een dochter die volgend weekend 1 (13 november 1999) jaar wordt : feestmuts op!! Een van "mijn" Uijtewalen was getrouwd met ene Spruit, vandar mijn medewerking aan deze stamboom.

De homepage van Chris kan je vinden op http://www.uijtewaal.info/
Since 1997 am I working on a family-tree and ancestor-line of Christian Cecil Uijtewaal (that's me) en I mainly find people from the province Utrecht in the Netherlands ('t Goy, Schalkwijk, Houten, Utrecht, Woerden) and the province Zuid-Holland (Noordwijk, Noordwijkerhout). I administrate all the information in Pro-Gen 3.0 and sometimes use Brothers Keeper.
Before I forget: I'm 27 year (in 1999), married and have a daughter who will be one year old next weekend (november 13, 1999). One of "mine" Uijtewalen was married to a Spruit, therefore my assistence in builing this family tree.

The homepage of Chris can be found at http://uijtewaal.tmfweb.nl/


Richard Spruit
Richard Spruit is de zoon van Arie Spruit en Toos Hogenboom. Doet zelf nauwelijks genealogisch onderzoek, maar houdt zich wel uitgebreid bezig met "nog levende generaties". Dit wil zeggen dat Richard probeert alle trouwerijen en geboorten op te nemen in de stamboom.

Richard is tevens de webmaster van deze site en houdt zich bezig met bouw en onderhoud van de Spruijt/Spruit homepage. Is tevens webmaster van de homepage van de Scouting Tono-groep uit Schiedam/Vlaardingen.
Richard Spruit is the son of Arie Spruit and Toos Hogenboom. Does not perform any genealogical survey himself, but is working on "still living generations". This means Richard is trying to administratie all the weddings and newly born children in the family tree.

Richard is also the webmaster of this site and is busy with building and maintaining the Spruijt/Spruit homepage. Is also the webmaster of the Scouting Tono-groep from Schiedam/Vlaardingen.
12 December 2020 - Date last change: Dec 12, 2020
www.spruitnet.nl      mail: site@Spruitnet.nl

Kijk ook eens bij Scouting Schiedam of Scouting Vlaardingen