Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

Floor Spruit x Lien Vergeer

Florus Martinus Spruit
Geboren - Born
30 december 1905 - dec 30, 1905
Geboorteplaats - Place of birth
Haastrecht, Nederland - the Netherlands

Overleden - Died
17 augustus 1977 - august 17, 1977
Overlijdensplaats - Place of death
Oudewater, Nederland - The Netherlands

Beroep - Profession
Veehouder - Cattle farmer

Zoon van - Son of
Adrianus Stephanus Spruit
x Agatha Maria van Kats

Getrouwd op - Married on
22 februari 1933 - feb 22, 1933
Getrouwd te - Married in
Willeskop, Nederland - the Netherlands

met - with
Ermalindes Johanna Vergeer
Geboren op - Born on
26 juni 1910 - june 26, 1910
Geboorteplaats - Place of birth
Reeuwijk, Nederland - the Netherlands

Overleden - Died
11 juni 1991 - june 11, 1991
Overlijdensplaats - Place of death
Oudewater, Nederland - The Netherlands

Beroep - Profession
Huisvrouw - Housewife
Dochter van - daughter of
Leonard Vergeer
x Elizabeth de Boer

Opmerkingen
Lien Vergeer is een zus is van Cornelia Vergeer die trouwde met Antoon Spruit, broer van Floor.
De broer van Lien en Cornelia, Dirk Vergeer trouwde met Mien Spruit.

Floor Spruit en Lien Vergeer kochten een boerderij in Willeskop, wat later aan de stad Oudewater werd toegevoegd. In 1970 verhuisden beiden naar de bebouwde kom van Oudewater waarna hun zoon Floor Spruit x Lida van Breukelen de boerderij overnamen. Na het overlijden van Floor Spruit bleef Lien Vergeer in Oudewater wonen. Na haar overlijden werd het huis gekocht door hun zoon Leo Spruit x Corrie de Bruyn.

Remarks
Lien Vergeer is a sister of Cornelia Vergeer who married Antoon Spruit, brother of Floor.
The brother of Lien and Cornelia, Dirk Vergeer, married Floor's sister, Mien Spruit.

Floor Spruit and Lien Vergeer bought a farm in Willeskop, which later was added to the town Oudewater. In 1970 they moved to a house in the city of Oudewater after which their son Floor Spruit x Lida van Breukelen took over the farm.
After Floor deseased, Lien Vergeer kept living in the house in Oudewater. After she also died, the house was bought by their son Leo Spruit x Corrie de Bruyn.

Kinderen - Children
Adrie Spruit,  Adriana Stephany, 7 mrt 1934
Els Spruit,  E.M., 26 feb 1935
Leo Spruit,  Leonardus Theodorus, 2 mrt 1936
Agatha Spruit,  A.M., 17 mrt 1937
Riet Spruit (Mary),  Maria Antonia, 23 apr 1938
Arie Spruit,  Adrianus Johannes, 8 jun 1939
Theo Spruit,  
Theo Spruit,  
Theo Spruit,  Theodorus Johannes, 15 dec 1942
Erma Spruit,  Ermelindes Cornelia, 8 jul 1944
Floor Spruit,  Florentius Theodorus, 22 jun 1946
Cor Spruit,  Cornelis Gijsbertus, 3 mei 1949
Jan Spruit,  Johannes Cornelis, 21 jul 1951
Grea Spruit,  Margaretha Adriana Maria, 8 nov 1954
Opmerkingen
Lien Vergeer is een zus is van Cornelia Vergeer die vermoedelijk trouwde met Antoon Spruit, broer van Floor.
De broer van Lien en Cornelia, Dirk Vergeer trouwde met Mien Spruit.

Floor Spruit en Lien Vergeer kochten een boerderij in Willeskop, wat later aan de stad Oudewater werd toegevoegd. In 1970 verhuisden beiden naar de bebouwde kom van Oudewater waarna hun zoon Floor Spruit x Lida van Breukelen de boerderij overnamen. Na het overlijden van Floor Spruit bleef Lien Vergeer in Oudewater wonen. Na haar overlijden werd het huis gekocht door hun zoon Leo Spruit x Corrie de Bruyn.

Trouwfoto - Wedding picture Floor Spruit op 10 juni 1977 - Floor Spruit on june 10, 1977
Trouwfoto van Floor Spruit en Lien Vergeer. Foto genomen op 22 februari 1933 -
Wedding picture of Floor Spruit and Lien Vergeer. Picture taken on feb 22, 1933
Foto van Floor Spruit, genomen tijdens het huwelijk van dochter Grea op 10 juni 1977.
-
Fotopraph of Floor Spruit, taken during the wedding of daughter Grea on june 10, 1977.

v.l.n.r. - Left to right: Floor Spruit, Lien Vergeer, Mien Vendrig en Teun Hogenboom
Foto genomen op 21 januari 1967 tijdens de trouwdag van Arie J. Spruit en Toos Hoogenboom. Geheel links Floor Spruit en Lien Vergeer. Hiernaast staan Mien Vendrig en Teun Hogenboom
-
Picture taken on 21 january 1967 during the wedding day of Arie J. Spruit and Toos Hogenboom. On the left side Floor Spruit and Lien Vergeer. On the right side Mien Vendrig and Teun Hogenboom.

Lien Vergeer met haar (aangetrouwde) kinderen - Lien Vergeer with her (married) children
Foto genomen op 1 juli 1990 tijdens het feest voor de 80-ste verjaardag van Lien Spruit-Vergeer. Op de foto zijn Lien Spruit-Vergeer te zien (midden). Om haar heen haar kinderen met de man of vrouw waar zij mee getrouwd zijn. Leo Broekhuyse is hier afwezig.
-
Picture taken on july 1, 1990 during the party for the 80-st birthday of Lien Spruit-Vergeer. On the picture is Lien Spruit-Vergeer (in the middle). Around her are her children and the people these children are married to. Leo Broekhuyse was not present here.

Lien Vergeer met haar kleinkinderen - Lien Vergeer with her grandchildren
Foto genomen op 1 juli 1990 tijdens het feest voor de 80-ste verjaardag van Lien Spruit-Vergeer. Op de foto zijn Lien Spruit-Vergeer te zien (links van het midden) met al haar Nederlandse kleinkinderen en de aangetrouwde partners. Afwezig zijn de kleinkinderen die in Canada wonen.
-
Picture taken on july 1, 1990 during the party for the 80-st birthday of Lien Spruit-Vergeer. On the picture is Lien Spruit-Vergeer (to the left of the middle) together with al her dutch grandchildren and the married partners. Not present are the grandchildren who live in Canada.

De boerderij - The farm Het huis in Oudewater - The house in Oudewater
Schilderij van de boerderij van Floor Spruit en Lien Vergeer. Het schilderij is vermoedelijk ergens in de 50'er of 60'er jaren gemaakt. Later heeft zoon Floor Spruit en Lida van Breukelen de boerderij overgenomen. Het schilderij hangt nog steeds op de boerderij.
-
Painting of the farm of Floor Spruit and Lien Vergeer. This painting is presumably created in de fifties or sixties. Later, son Floor Spruit and Lida van Breukelen took over the farm. These days, the painting is still hanging on the walls of the farm.


Het huis in Oudewater waar het paar later ging wonen. Later ging zoon Leo Spruit met Corrie de Bruijn hier wonen.
-
The house in Oudewater were the couple later went to live in. Later son Leo Spruit with Corrie de Bruijn went to live here.


Het gezin van Floor Spruit en Lien Vergeer - The family of Floor Spruit and Lien Vergeer
Bovenste rij van links naar rechts: Adrie, Leo, Els, Riet, Agatha, Arie.
Middelste rij van links naar rechts: Floor, Erma en Theo.
Onderste rij van links naar rechts: Grea, vader Floor Spruit, Jan, moeder Lien Vergeer en Cor.
-
Top row from left to right: Adrie, Leo, Els, Riet, Agatha, Arie.
Middle row from left to right: Floor, Erma and Theo.
Bottom row from left to right: Grea, father Floor Spruit, Jan, Mother Lien Vergeer and Cor.

Meer informatie
Jim Boere heeft een prachtige parenteel (extern) gemaakt van zowel Floor Spruit als van Lien Vergeer.

More information
Jim Boere has created a beautiful pedigree chart (external) of both Floor Spruit and Lien Vergeer.Stamboom - Family tree


Informatie verzameld door Richard Spruit
Bron: verschillende personen
Datum laatste wijziging: 4 november 2002

Niet correct? Vul het wijzigingsformulier in
www.spruitnet.nl
-
-
-

-
-
Information collected by Richard Spruit
Source: different persons
Date last change: november 4, 2002

Not correct? Fill in the changes form
Mail: site@Spruitnet.nl