Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

Richard Spruit x Monica van der Boor

Floris Antonius Theodorus Spruit
Geboren - Born
24 december 1970
Geboorteplaats - Place of birth
Schiedam, Nederland - the Netherlands

Beroep - Profession
Programmeur - Programmer
Zoon van - Son of
Arie Spruit (Adrianus Johannes)
x Toos Hogenboom (Anthonia Johanna Maria)

Getrouwd - Married
31 mei 2000 - may 31, 2000
Te - In
Vlaardingen, Nederland - the Netherlands

met - with
Monica Patricia van der Boor
Geboren op - Born on
7 januari 1970
Geboorteplaats - Place of birht
Schiedam, Nederland - the Netherlands

Beroep - Profession
Programmeur - Programmer
Dochter van - Daughter of
Henk van der Boor (Hendricus Johannes)
x Plonie Heinsbroek (Apolonia Catherina)

 
Schiedam, 
Woonachtig te - Living in
Nederland - the Netherlands

Kinderen - Children
Megan SpruitMegan Amber, 12 maart-march 2005
Connor SpruitConnor Nick, 22 juni-june 2007
Shannon SpruitShannon Kate, 29 januari - january 2012

Persoonlijke webpagina
Info.Spruitnet.nl
Personal homepage
Info.Spruitnet.nl

Opmerkingen
Richard studeerde informatica aan de Rijks Universiteit Leiden en behaalde zijn bul in 1995 in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (Informatica). Volledige naam drs Richard Spruit.

Monica behaalde haar bul in de Engelse taal- en letterkunde aan de Rijks Universiteit Leiden in 1995, slechts een dag na Richard. Officiele naam drs M.P. Spruit-van der Boor. Hoewel Monica en Richard gelijktijdig studeerden, zijn ze elkaar tijdens de studie nooit tegengekomen.

Remarks
Richard studied Computer Science at the University of Leiden en recieved his Master of Science degree in Math and Physics (Computer Science) in 1995. Official name drs Richard Spruit (drs is dutch for MSc)

Monica recieved her college degree in English language and literature from the University of Leiden in 1995, only a day after Richard. Although they both studied at the same time, they never met during their study.
Allemaal Richard Spruit - All Richard Spruit
Richard Spruit in zijn eerste 20 levensjaren - Richard Spruit in his first 20 years.

Richard Spruit - 1996 Monica van der Boor - 1999
Klik voor een vergroting (33,6KB) - Click for an enlargement (33.6KB)
Tekening van Richard en Monica, gemaakt direkt na hun verloving. Parijs, 8 mei 1999. Richard en Monica verloofden zich op de top van de Eiffeltoren in Parijs.
Drawing of Richard and Monica, made just after they got ingaged. Paris, France, May 8, 1999. Richard and Monica engaged on top of the Eiffeltower in Paris, France.

Trouwfoto Richard Spruit en Monica van der Boor
Op 31 mei 2000 trouwden Richard Spruit en Monica van der Boor
On May 31st, 2000, Richard Spruit and Monica van der Boor were married

Trouwfoto Richard Spruit en Monica van der Boor
Richard en Monica voor de 'Amazone', het schip waar varend het trouwfeest werd gehouden.
Richard and Monica in front of the 'Amazone', the ship were, during the sail, the wedding party was held.

Trouwfoto Richard Spruit en Monica van der Boor
De leden van de Scouting Tono-groep kwamen ook naar de huwelijksplechtigheid in het stadhuis van Vlaardingen.
The members of the Scouting and Guiding troop Tono also attended the wedding ceremony in the townhall of Vlaardingen, the Netherlands.

Fotoserie
Op de site van de Scouting Tono-groep is de volledige fotoserie te vinden van het huwelijk en de manier waarop de Scouts die mee hebben gevierd.

Set of Pictures
The full set of pictures can be found on the site of the Scouting and Guiding troop Tono.

Klik voor een vergroting (33,6KB) - Click for an enlargement (33.6KB)

Binnen het gezin was al jaren bekend dat er bij de aangifte van de officiële namen van Richard een fout was gemaakt, het was alleen niet precies bekend welke fout. Bij het maken van deze stamboom in 1999 bleek dat inderdaad niet het Florus van opa was overgenomen, maar hier per ongeluk Floris van is gemaakt. Volkomen onverwacht bleek echter de tweede naam, Antonius, niet correct te zijn overgenomen van het Anthonius van de andere grootvader. In plaats van een fout, bleken er zelfs twee fouten te zijn gemaakt bij de aangifte zoals te zien is in deze kopie van het trouwboekje van Arie Spruit en Toos Hogenboom.

Within the family it has been a known fact that there was a mistake in the official names of Richard, althought it was not exactly known which name was wrong. During the creation of these webpages in 1999 it turned out that not the Florus of grandpa was used, but mistakenly the name Floris. Unexpectedly, it also turned out the second name, Antonius, was different from the Anthonius of the other grandfather. So, instead of one mistaken, it turned out to be two mistakes as can be seen in this copy of the marriage book of Arie Spruit and Toos Hogenboom.

Waarderingsteken Scouting Nederland
Op 19 maart 2005 heeft Richard het Zilveren Waarderingsteken van de Vereniging Scouting Nederland ontvangen. De uitreiking is te vinden bij Zilveren Waarderingsteken voor scheidend voorzitter.
Het artikel in de Maasstad Weekbladen Schiedam is te vinden op de pagina Zilveren Waarderingsteken voor scheidend voorzitter Tono-groep.

Decoration Scouting and Guiding the Netherlands
On march 19, 2005, Richard recieves the Silver Medal of the Dutch Scouting and Guiding organisation. The festivities can be found on Silver Medal for leaving chairman (in Dutch).
The artikle in the press (Maasstad Weekbladen Schiedam) can be found on the page Silver medal for leaving chairman Scouting/Guiding Tono-groep (in Dutch).


Stamboom - Family tree


Informatie door R. Spruit & M.P. van der Boor
Bron: Trouwboekje A.J. Spruit
Datum laatste wijziging: 3 mei 2005

Niet correct? Vul het wijzigingsformulier in
www.spruitnet.nl
-
-
-

-
-
Information by R. Spruit & M.P. van der Boor
Source: Wedding booklet A.J. Spruit
Date last change: may 3th, 2005

Not correct? Fill in the changes form
Mail: site@Spruitnet.nl