Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

Veel gestelde vragen
Frequently Asked Questions

Kan mijn foto ook op de site?
Dat kan, graag zelfs! Mail je foto naar
    site@Spruitnet.nl
of stuur je foto naar
    Website de.Spruitjes, t.a.v. R. Spruit
    François Haverschmidtlaan 35
    3116 JL Schiedam

Can my photo also be published?
That is possible and highly appreciated! Mail your photograph to
    site@Spruitnet.nl
or send your picture to
    Website de.Spruitjes, R. Spruit
    François Haverschmidtlaan 35
    3116 JL Schiedam

Kan ik toegevoegd worden in de stamboom?
We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe informatie die in de stamboom opgenomen kan worden. Denk je zelf in de stamboom thuis te horen, vul dan het wijzigingen formulier in of stuur een mail aan site@Spruitnet.nl. De informatie die graag zouden zien is:
 • Roepnaam
 • Officiële voornamen
 • familienaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • E.v.t. doopdatum
 • E.v.t. doopplaats
 • Beroep
 • Woonplaats
 • Huwelijksdatum (e.v.t. kerk- en burgelijk)
 • Huwelijksplaats (e.v.t. kerk- en burgelijk)
 • Bij voorkeur een levensloop
 • Dezelfde informatie over kinderen
 • Een foto van u of uw gezin


Can I be added to the family tree
We are constantly looking for additional information which can be added to the family tree. If you think you are a family member, please inform us by using the changes form or send an email to site@Spruitnet.nl. The information we're looking for is
 • First name
 • Official names
 • Familyname
 • Date of birth
 • Place of birth
 • if any, date of baptism
 • if any, place of baptism
 • Profession
 • Living place
 • Date of marriage (church and state when appropriate)
 • Place of marriage (church and state when appropriate)
 • Short story of your life
 • Same information about your children
 • A photograph of you of your family


Hoe ziet de ideale pagina er uit?
Een enkele ideale pagina bestaat niet. Wel gaat de voorkeur uit naar een pagina met
 • veel informatie
 • afbeeldingen van de bronnen
 • een beschrijving van de persoon
 • afbeeldingen van de persoon en zijn of haar leven.
Het beste voorbeeld hiervan is de pagina van Floor Spruit en Lien Vergeer. Maar alles want ons in de buurt brengt van dit ideaal is welkom.
Een ander zeer aardig voorbeeld is de pagina van Arie Spruit en Toos Hogenboom.

What does the ideal page look like?
There is no single ideal page. The preference goes to a page with
 • extended amount of information
 • pictures of the sources
 • a description of the person
 • pictures of the person and his of her life.
A nice example of such a page, is the personal page of Floor Spruit and Lien Vergeer. Anything which brings us closer to this ideal is welcome.
Another very nice example is the page of Arie Spruit and Toos Hogenboom.

Is er meer genealogisch informatie?
De stamboom die op deze pagina staat is een zogenaamde parenteel. Vanaf de oudste voorouders laat hij alle nazaten zien.

Jim Boere heeft een stamboom in de vorm van een kwartierstaat gemaakt. Dit is een stamboom die vanaf een persoon al zijn of haar voorouders laat zien. Het gaat om zijn eigen kwartierstaat, dus aangezien Jim een kleinzoon is van Floor Spruit en Lien Vergeer zijn zowel Floor Spruit en zijn voorouders als Lien Vergeer en haar voorouders zijn te vinden.

Is there more genealogical information available?
The family tree which is shown on this site is a parental family tree. Starting with the oldest known ancestor, it shows al children of this persen and their children and their children.....

Jim Boere has created a family tree in the form of a Ahnentafel Report. This is a family tree which shows al the forefathers of a person. In this case, it is the ahnentafel report of Jim himself. Since Jim is a grandson of Floor Spruit and Lien Vergeer his family tries shows both Floor Spruit and his forefathers as Lien Vergeer and her forefathers.

Hoe gaan jullie om met mijn gegevens?
Deze site werkt met een privacy regelement. Dit is te vinden onder privacy statement.

What is happening with my information?
This site strictly adheres to a privacy regulations. This can be read under privacy statement.

Kan ik extra informatie toe laten voegen?
Wil je informatie insturen, bijvoorbeeld afbeeldingen, geboortekaartjes, trouwkaarten o.i.d., stuur dit dan naar:
      Webmaster de Spruitjes
      p.a. François Haverschmidtlaan 35
      3116 JL Schiedam

Can I add more information?
If you wish to send in some material, like pictures, birthcards, wedding invitations e.g., please send this to:
      Webmaster de Spruitjes
      p.a. François Haverschmidtlaan 35
      3116 JL Schiedam

Kan ik de stamboon printen
Mogelijk wil je de stamboom ook printen. Je zal dan al snel merken dat de stamboom niet op A4-formaat past. Een van de betere mogelijkheden om de stamboom toch op A4 te printen is door gebruikt te maken van de gratis browser Opera.
Deze kan je downloaden vanaf http://www.opera.com.
Kies voor het printen voor "File", "Print options" en "Scale print to 50%". De stamboom past nu op A4-landscape formaat.

CAn I print the family tree?
You might want to print the family tree. Unfortunately, most programs are nog good at printing this family tree becouse of its size. The best option we found is to use the free browser Opera.
This browser can be downloaded from http://www.opera.com. Before printing, choose "File", "Print options" and "Scale print to 50%". The family tree will now fit to A4-landscape paper.

Wat kan ik met de stamboom?
Van een aantal personen in de stamboom zijn meer gegevens beschikbaar. De namen van de personen kunnen in de stamboom aangeklikt worden, waarna een nieuwe pagina wordt geopend met deze gegevens. In de meeste browsers wordt dit aangegeven door een lijn onder een naam.

What can I do with the family tree?
For some persons we have more detailed information available. The names of these persons are clickable in the family-tree, after wich a new page will be opened with the detailed information. Most browsers indicate this with a line under the name.

Wat als ik nog een andere vraag heb?
Als je vraag hier niet vermeld staat, stuur dan een e-mail naar site@Spruitnet.nl. We beloven niets, maar zullen wel proberen je vraag te beantwoorden.

What if I have another question?
If your question is not included here, send an e-mail to site@Spruitnet.nl. We do not promise anything, but we will try to answer your question.

12 December 2020 - Date last change: Dec 12, 2020
www.spruitnet.nl      mail: site@Spruitnet.nl

Kijk ook eens bij Scouting Schiedam of Scouting Vlaardingen