Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

Recent nieuws - Recent news

Ouder nieuws

Recent nieuws
Nieuws 2008
Nieuws 2007
Nieuws 2006
Nieuws 2005
Nieuws 2004
Nieuws 2003

Older news

Recent news
News 2008
News 2007
News 2006
News 2005
News 2004
News 2003
Nieuws - News
3 juli 2005
Foto's van de familiereünie
Op 29 mei hielden de nazaten van Floor Spruit en Lien Vergeer hun tweede familiereünie. Hiervan is een fotoserie gemaakt. Mocht je foto's af willen drukken: bij de webmaster zijn de foto's op het oorspronkelijke formaat verkrijgbaar, en dat is zo'n 20x zo groot als de foto's op deze website.

Pictures of the family reunion
On May 29, 2005, the decendants of Floor Spruit and Lien Vergeer their second family reunion. A photoseries has been made. If you would like to print a pictures, just request the picture from the webmaster. You will then recieve the picture 20 times the size in the series.

6 juni 2005
Gregory Boere geboren in Canada
Mia Boere-Aarts Liet ons weten sinds 31 mei 2005 de trotse moeder te zijn van Gregory Ryan Boere. Steve en zij zijn nu ouders van een gezin met twee meiden en een zoon.

Gregory Boere born in Canada
Mia Boere-Aarts send us an e-mail to announce the birth of Gregory Ryan Boere on May 31, 2005. Steve en Mia are now the proud parents of a family with two girls and one boy.

5 juni 2005)
Familie reünie erg geslaagd
De reünie van 29 mei jongstleden was erg geslaagd, zo was de algemene consensus onder de deelnemers. Uiteindelijk zijn er 93 deelnemers geweest, die de gehele middag bij konden praten met neven en nichten, ooms en tantes en hun kinderen en kleinkinderen. Over 5 jaar zeker weer!

Ook leverde de reunie een schat aan bijgewerkte gegevens op, te veel om op te noemen. Veel deelnemers namen de gelegenheid te baat om hun eigen gegevens te controleren, en waar mogelijk aan te vullen.

De foto's van het evenement worden gepubliceerd zodra de webmaster hier even tijd voor heeft. Hopelijk is dit al binnenkort.

Family reunion big succes
The family reunion of May 29, 2005, turned out to be a huge succes, so was the common opinion among the participants. At the end of the day, the counter stopped at 93 participants, two more as expected, who used the whole afternoon to speak to cousins, aunts and uncles and their children and grandchildren. Next one in 5 years!

The reunions also led to nummerous updates on this family tree. A large number of participants took the opportunity to check and update their personal information.

The pictures of this day will be published as soon as the webmaster finds the time for it. Hopefully, this will be soon.

25 mei 2005 (Update)
91 familieleden op de reünie
Tijdens de reunie van 29 mei aanstaande van alle nazaten van Floor Spruit (Florus Martinus) en Lien Spruit-Vergeer (Ermalindes Johanna) zullen 91 familieleden aanwezig zijn.

Automatisch betekend dit, dat er 57 personen afwezig zullen zijn: 42 omdat ze in Canada wonen en 15 personen die in Nederland wonen maar andere bezigheden hebben.

Update: Ook Nikki Boere is nu meegeteld
Update: Laatste wijzigingen nu ook meegeteld
Update: Ook Cherly Boere is nu meegeteld
Update: Ook Cary Boere is nu meegeteld


91 family members expected at family reunion
During the family reunion of all decendants of Floor Spruit (Florus Martinus) and Lien Spruit-Vergeer (Ermalindes Johanna), 91 family members are expected.

Automatically, this means that 57 persons will not attend: 42 becouse they are living in Canada and 15 persons who live in the Netherlands but who have other obligations.

Update: Nikke Boere is now also included in the counted numbers
Update: Last changes now also included
Update: Cherly Boere is now also included in the counted numbers
Update: Cary Boere is now also included in the counted numbers


25 mei 2005
Cary Boere nu ook toegevoegd aan de familiestamboom
Als laatste van de 'Canadese familie' hebben Gary en Alicea Boere ook de stamboom gecontroleerd. Hierbij bleek dat hun dochter Cary nog niet opgenomen was in de stamboom. Cary is alsnog toegevoegd. Cary Marie is geboren op 27 maart 2003 in Hearst, Ontario, Canada.

Cary Boere also added to the family tree
As the last of the 'Canadian family member' Gary and Alicea Boere checked the family tree. While doing this, they discovered their daughter Cary was not yet included in the family tree. Cary is now also added. Cary Marie was born on March 27, 2003 in Hearst, Ontario, Canada.

23 mei 2005
Laatste controles in de aanloop naar de reunie
In de aanloop naar de familiereunie van 29 mei wordt er hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Bij de controle van de stamboom ontdekte Frank Boere dat zijn dochter nog niet in de stamboom was opgenomen. Toch is Cherly Josie Boere al in 2001 geboren. Ook Cherly is nu in de stamboom opgenomen.

Last checkups before the family reunion
Towards the family reunion of may 29, everybody is working hard to finish everything in time. While checking the family tree, Frank Boere discovered that his daughter was not yet included in the family tree. However, Cherly Josie Boere is already four since she was born in 2001. Cherly is now also included in the family tree.

18 mei 2005
Steve en Maria Boere-Aarts verwachten hun derde baby
Niet alleen hebben Steve Boere en Maria Boere-Aarts hun dochter Nikki aan kunden melden voor de stamboom, en passant wist Maria ook te melden dat ze in de eerste week van juni 2005 hun derde kind verwachten. Na Ashley en Nikki wordt dit het derde kind van Steve Boere (Stephen James) en Maria Aarts (Maria).

Steve and Maria Boere-Aarts expect their thirth baby
Not only could Steve Boere and Maria Boere-Aarts add their daughter Nikki to this family tree, Maria also announced that they are expecting their thirth child in the first week of june 2005. After Ashley and Nikke, this will be the thirth child for Steve Boere (Stephen James) and Maria Aarts (Maria).

17 mei 2005
Nikki Boere toegevoegd aan de stamboom
Tijdens het verifieren van de stamboom voor de familie reunie van 29 mei aanstaande ontdekte Maria Aarts dat een van hun dochters nog ontbrak in de stamboom. Inmiddels is Nikki Boere (Nikki Chrystal) toegevoegd aan de stamboom. Nikki is al in 2003 geboren en is een dochter van Steve Boere (Stephen James) en Maria Aarts en dus een achterkleindochter van Floor Spruit (Florus Martinus) en Lien Spruit-Vergeer (Ermalindes Johanna)

Nikki Boere is added to the family tree
When verifying the family tree for the upcoming family reunion of may 28, Maria Aarts discovered one of their daughters missing. By now, Nikki Boere (Nikki Chrystal) Has been added to the family tree. Nikki was born in 2003 geboren and is a daughter of Steve Boere (Stephen James) and Maria Aarts and so is a great-granddaugher of Floor Spruit (Florus Martinus) and Lien Spruit-Vergeer (Ermalindes Johanna)

16 mei 2005
Mattieu en Tamara kondingen hun huwelijk aan
Op 1 juli aanstaande zullen Mattieu Spruit (Martinus Florentius) en Tamara van de Berg (Hendrika Alida Jacoba) in het huwelijk treden, aldus de bekendmaking van het stel. Mattieu is de oudste zoon van Floor Spruit (Florentius Theodorus) en Lida Spruit-van Breukelen (Alida Gertruda Frederika).

Mattieu and Tamara announce their wedding
On july first this year Mattieu Spruit (Martinus Florentius) and Tamara van de Berg (Hendrika Alida Jacoba) will engage in marriage, according to the announcement of the couple. Mattieu is the oldest son of Floor Spruit (Florentius Theodorus) and Lida Spruit-van Breukelen (Alida Gertruda Frederika).

3 mei 2005
Zilveren Waarderingsteken voor familielid
Op 19 maart 2005 heeft familielid Richard Spruit het Zilveren Waarderingsteken van de Vereniging Scouting Nederland ontvangen. De hoge Scoutingonderscheiding is hem verleend voor 18 jaar vrijwilligerschap in verschillende functies, waaronder de laatste 8 jaar als voorzitter van de Scouting Tono-groep in Schiedam.

De uitreiking is te vinden op de website van de Scouting Tono-groep onder Zilveren Waarderingsteken voor scheidend voorzitter.
Een lokale krant, de Maasstad Weekbladen Schiedam, plaatste ook een artikel in het huis-aan-huisblad.

Silver Medal for family member
On march 19, 2005 our family member Richard Spruit recieved the Silver Medal of the Dutch Scouting and Guiding organisation. This high Scouting/Guiding medal was rewarded for 18 years of voluntary work in different function, under which the last 8 years as chairman of the Scouting/Guiding group Scouting Tono-groep in Schiedam.

The ceremony can be found on the website of the Tono Scouting/Guiding group under Silver Medal for leaving chairman.
A local newspaper, the Maasstad Weekbladen Schiedam, placed an artikel in their newspaper.

21 april 2005
Familiereünie in mei
Wij ontvingen een brief met de volgende tekst:
Hallo familie,

Het is alweer een hele tijd geleden dat wij de hele familie Spruit bij elkaar hebben gezien. Wij hebben de koppen weer bij elkaar gestoken en een nieuwe reünie voor alle Spruiten van

Groot tot Klein

Wij nodigen jullie uit op zondag 29 mei 2005 om deze reünie bij te wonen bij Floor. Het begint om 12:00 uur (graag op tijd) met koffie en gebak......

De reünie is bedoeld voor alle nazaten van Floor Spruit en Lien Spruit-Vergeer. Meer informatie is te krijgen bij Floor en Grea.

Namen zijn verkort weergegeven om enige privacy te bieden. Wij gaan er vanuit dat de uitgenodigde mensen toch wel weten wie er wordt bedoeld. Zo niet, neem even contact op met de webmaster van deze site

Family reunion in may
We recieved a letter with the following contents:
Hello family,

It has been a while since we saw the whole family together. We have decided to organise a new family reunion for all family member from

Great to Small

We hereby invite you to join the family reunion, held on sunday may 29th at Floor's place. The reunion starts at 12:00 o'clock (please be on time) with coffee and cake......

The reunion is targeted at all decendants of Floor Spruit and Lien Spruit-Vergeer. More information can be obtained from Floor and Grea.

Names have been shortened for privacy reasons. We expect that the targeted audience will know who is who. If not, please contact the webmaster of this site.

7 april 2005
Correspondentieadres gewijzigd
Op 7 april 2005 is het e-mailadres veranderd van website@Spruitnet.nl naar site@Spruitnet.nl. Bovendien zijn er maatregelen genomen om de hoeveelheid spam (ongewenste e-mail) sterk in te dammen. Iedereen wordt verzocht het oude e-mailadres niet meer te gebruiken, maar alleen nog maar het nieuwe e-mailadres site@Spruitnet.nl te gebruiken.

The correspondence adres has changed
ON april 7, 2005, the correspondence e-mailaddress website@spruitnet.nl has changed to site@Spruitnet.nl. Also, measures has been made to minimize the amount of spam (unwanted e-mail) we recieve. We kindly request you no longer use the old e-mail address, but only use the address site@Spruitnet.nl in the future.

15 maart 2005
Megan Spruit is geboren
Op 12 maart 2005 is Megan Amber Spruit geboren, de wolk van een dochter van Monica en Richard Spruit, onder andere bekend als webmaster van deze site. Megan heeft haar eigen website op megan.spruitnet.nl.

Megan Spruit is born
On March 12, 2005, Megan Amber Spruit is born, the daughter of Monica and Richard Spruit, among others known as the webmaster of this site. Megan has her own website on megan.spruitnet.nl.

15 maart 2005
Pagina van Eline Giesen bijgewerkt
Het heeft even geduurt, maar Eline Veronique Giesen (zie vorige bericht) heeft nu eindelijk haar eigen pagina gekregen en is keurig in de stamboom opgenomen.

Personal page of Eline Giesen added
It has taken some time, but the personal page of Eline Veronique Giesen (see previous newsitem) has been added.

Ouder nieuws

Recent nieuws
Nieuws 2008
Nieuws 2007
Nieuws 2006
Nieuws 2005
Nieuws 2004
Nieuws 2003

Older news

Recent news
News 2008
News 2007
News 2006
News 2005
News 2004
News 2003
Datum laatste wijziging: 19 December 2020 - Date last change: Dec 19, 2020
www.spruitnet.nl      mail: site@Spruitnet.nl