Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

Gijs Spruit

Gijsbertus Spruit
Geboren - Born
21 april 1891
Geboorteplaats - Place of birth
Haastrecht, Nederland - the Netherlands

Beroep - Profession
Katholiek priester en missionaris - Catholic priest and missionary.

Zoon van - Son of
Anthonius Adrianus Spruit
x Anthonia van Veldhuizen

Intreding klooster - start in monastery
1909
Klooster - Monastery
Fransiscaner Minderbroeders - Fransiscan Fryers

Priesterwijding
1915
Te - In
Onbekend - Unknown

Overleden - Died
22 december 1956 - dec 22, 1956
Overlijdensplaats - Place of death
Heerlen, Nederland - the Netherlands

Opmerkingen
Gijs was niet de eerste in het klooster van de Fransiscaner Minderbroeders. Ook zijn broers Anton en Cor waren ingetreden bij de Fransiscaner. Zijn zus Martha was eveneens in een klooster en mogelijk zelfs een tweede zus (source priest Cor J. Spruit, 2002).

Als missionaris koos Gijs voor de kloosternaam Judocus en werkte hij als missionaris in het bisdom van zijn broer te Luanfu, China. In 1946 kwam hij terug naar Nederland om hier in enkele missionaire parochies te werken.

Remarks
Gijs had not been the first in the monastery of the Fransiscan Fryers. His brothers Anton and Cor became also fryers, while his sister Martha joined an unknown convent and possibly there was a second sister in a convent. (source priest Cor J. Spruit, 2002).

As a missionary Gijs choose the religious name Judocus and worked as a missionary in the bishopric of his brother Anton in Luanfu, China. In 1946 he returned to the Netherlands to work in some dutch missionary parishes.
Het bidprentje van Gijs Spruit - The mortuary card of Gijs SpruitHet bidprentje van Gijs Spruit - The mortuary card of Gijs Spruit

Het bidprentje bij het overlijden van pater Judocus Spruit
The mortuary card at the time of death of father Judocus Spruit


Stamboom - Family tree


Informatie verzameld door Cor J. Spruit
Bron: Bidprentje
Datum laatste wijziging: 18 augustus 2002

Niet correct? Vul het wijzigingsformulier in
www.spruitnet.nl
-
-
-

-
-
Information collected by Cor J. Spruit
Source: Bidprentje
Date last change: august 18, 2002

Not correct? Fill in the changes form
Mail: site@Spruitnet.nl