Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

Cor Spruit

Cornelis Spruit
Geboren - Born
5 mei 1885 - may 5, 1885
Geboorteplaats - Place of birth
Haastrecht, Nederland - the Netherlands

Beroep - Profession
Fransiscaner broeder - Fransiscan Fryer

Zoon van - Son of
Anthonius Adrianus Spruit
x Anthonia van Veldhuizen

Intreding klooster - start in monastery
onbekend - unknown
Klooster - Monastery
Fransiscaner Minderbroeders - Fransiscan Fryers

Overleden - Died
17 november 1958
Overlijdensplaats - Place of death
Alverna, Gelderland, Nederland - the Netherlands

Opmerkingen
Cor Spruit kwam uit een gezin met drie zonen in het klooster van de Fransiscaanse minderbroeders en een of twee zussen in het klooster. Als kloosternaam koos Cor voor de naam Wiro, een naam die in de familie veel voorkomt. Uit het bidprentje van zijn overlijden kunnen we opmaken dat Wiro pater was in verschillende parochies, maar altijd in Nederland is gebleven. Welke rol hij precies had ten opzichte van de kloosterzusters die onder zijn leiding stonden is nog niet geheel duidelijk.
Pater Wiro is begraven op het kloosterkerkhof te Alverna, in Gelderland, Nederland op 20 november 1958.

Remarks
Cor Spruit sprang from a family with three sons in the Fransiscan monastery and one or two sisters in a convent. As religious name, Cor choose the name of Wiro, a name which was very frequent in his family. In the mortual card of Wiro, we can read that Wiro was a priest in different parishes, but always in the Netherlands. Which role he exactly held towards the convent sisters onder his lead is not yet exactly clear.
Father Wiro is burried in the graveyard of the monastery in Alverna, Gelderland, the Netherlands on november 20, 1958.
Het bidprentje van Cor Spruit - The mortuary card of Cor SpruitHet bidprentje van Cor Spruit - The mortuary card of Cor Spruit

Het bidprentje bij het overlijden van Cornelis (Wiro) Spruit
The mortuary card at the time of death of Cornelis (Wiro) Spruit


Stamboom - Family tree


Informatie verzameld door Cor J. Spruit
Bron: Bidprentje
Datum laatste wijziging: 18 augustus 2002

Niet correct? Vul het wijzigingsformulier in
www.spruitnet.nl
-
-
-

-
-
Information collected by Cor J. Spruit
Source: Bidprentje
Date last change: august 18, 2002

Not correct? Fill in the changes form
Mail: site@Spruitnet.nl