Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

Toos Spruit x Leen Verhoef

Antonia Gijsbertha Spruit
Geboren - Born
13 mei-may 1907
Geboorteplaats - Place of birth
Haastrecht, Nederland - the Netherlands

Overleden - Died
1993
Overlijdensplaats - Place of death
Onbekend - Unknown

Beroep - Profession
-

Dochter van - daughter of
Arie Spruit (Adrianus Stephanus)
x Agatha van Kats (Agatha Maria)

Getrouwd op - Married on
Onbekend - Unknown
Getrouwd te - Married in
Onbekend - Unknown

met - with
Leen Verhoef
Geboren op - Born on
Onbekend - Unknown
Geboorteplaats - Place of birth
Onbekend - Unknown

Overleden - Died
1975
Overlijdensplaats - Place of death
Onbekend - Unknown

Beroep - Profession
Onbekend - Unknown
Zoon van - Son of


Opmerkingen


Remarks


Kinderen - Children
Hein Verhoef,   
Riet Verhoef,   
Agatha Verhoef,   
Sjaan Verhoef,   
Coby Verhoef,   
Bep Verhoef,   
Toos Verhoef,   


Trouwfoto van Toos Spruit en Leen Verhoef - Wedding picture of Toos Spruit and Leen Verhoef
Helaas is de trouwdatum van Toos Spruit en Leen Verhoef nog niet bekend. Hier wel de trouwfoto -
Unfortunately is the weddingdate of Toos Spruit and Leen Verhoef unknown. Here is the weddingpicture.Begin vijftiger jaren werden door diverse ooms en tantes kaart vastenavonden georganiseerd, waar dan heel veel nichten en neven van dezelfde leeftijd werden uitgenodigd voor een gezellige avond. Tot diep in de nacht werd dan het kaartspel "Rikken" gespeeld. Een bijzondere bieding daar in was "Open Misère"; na de eerste slag moesten alle kaarten open op tafel, de bieder van "Open Misère" mocht dan geen enkele slag maken. Arie van Jaarsveld was dan vaak arbiter, hij was meester in het spel. Op vastenavond bij ome Theo in de winter van 1957 (of was het 1958), ontmoette ik een lief blond meisje. Dorien de Wit was haar naam. Ik werd op slag verliefd op haar, ze vond mij wel aardig, en nog denk ik, maar Arie van ome Theo had meer charmes en woonde dichterbij. Zij is dan ook met hem getrouwd en zijn al heel wat jaren samen gelukkig. Toen ik afgelopen tijd met een beenbreuk in het ziekenhuis vertoefde kwamen ze me nog een bezoekje brengen (wat een heerlijke fles wijn). Trouwens toen hebben meerdere nichten en neven mij opgezocht. Daarvoor mijn hartelijke dank!!

Dit verhaal is van zoon Hein Verhoef, 2002.
- -
At the start of the fifties cardevenings were orginised by different uncles and aunts, where a number of nephews en nices of the same age were invited for a nice evening. Until late at night the cardgame "Rikken" was played. A special opening in this game was "open misere"; after the first round all cards were layed open on the table. The player bidding "open misere" should make sure the did not win a single round. Arie van Jaarsveld was often the arbiter in this, he was a master at this game. On Mardi Gras at uncle Theo's in the winter of 1957 (or was it 1958), I met a lovely blond girl. Dorien de Wit was here name. I fell in love instantly, and she kind of liked me, and still does I guess, but Arie of uncle Theo had more charmes and lived closer by. She married him and are happy for quit a few years. When I was hospitalised she visited me (with a lovely bottle of whine). Well, more nephews and nices visited me! For which my sincere thanks!!

This story is from son Hein Verhoef, 2002.


Bij tante Toos en ome Leen op de boerderij in 1949 - At the farm of aunt Toos and Uncle Leen in 1949
Bij Toos Spruit en Leen Verhoef op de boerderij in 1949.
Boven van link naar rechts: Ko Jansen, zoon Hein Verhoef, Cor Spruit (zoon van Cor Spruit en Bertha Verhoef), Arie van Jaarsveld
Knielend: Leo Spruit (zoon van Floor Spruit en Lien Vergeer), Arie Spruit (zoon van Theo Spruit en Mens Baars).
-
At the farm of Toos Spruit and Leen Verhoef in 1949.
Top row from left to right: Ko Jansen, son Hein Verhoef, Cor Spruit (son of Cor Spruit and Bertha Verhoef), Arie van Jaarsveld
Kneeling: Leo Spruit (son of Floor Spruit and Lien Vergeer), Arie Spruit (son of Theo Spruit and Mens Baars).Zomervakantie 1948. Volle neef Cor met zijn zus Riet (al heel lang wonend met Leen van de Laan in Winschester Canada) komen een aantal dagen logeren bij ome Leen en tante Toos te Kockengen. Ik had voor mijn verjaardag een kruiwagen gehad. Neef Cor, amper een uur bij ons, draafde enthousiast achter de kruiwagen aan tot een uitstekende boomwortel hem noodlottig werd. Het gevolg was dat Cor over zijn kop in de baggersloot duikelde en dat vond tante Toos niet zo leuk.

De zomervakanties van de jaren 1947, 1948 en 1949 bij tante Bertha en ome Cor in Haastrecht waren onvergetelijk, samen met neef Ko Jansen. We gingen dan kamperen met neef Cor aan de Tiendweg. Varend met de schouw er heen, dat was lachen. Je kon verder op heel veel pruimen en peren eten. Het gevolg was dat als we 's avonds naar de H. Mis in de Kloosterkerk gingen we enorme last van winderigheid hadden, waarna tante Koosje bij thuiskomst verzuchtte: "gos, gos, het was me toch weer een herrie in de kerk". Waarna tante Bertha ons bestraffend aan keek en zuchtte: "Het is me toch wat. Nu niet meer zo veel peren en pruimen eten". We gingen dan maar eindeloos monopoly spelen of pakje trekken achter de haag. Neef Jan had de gewoonte om ons dan 's avonds aan het schrikken te maken; je werd dan 's morgens wakker in een heel ander bed dan waar je 's avonds was ingekropen. Neef Arie was dan plotseling thuis gekomen en die moest toch ook ergens slapen. Al met al waren het onvergetelijke weken.

Augustus eind veertiger jaren: 15 augustus, Maria Hemelvaart, was toen een doordeweekse zondag. Ome Hannis was dan jarig dus een mooie gelegenheid voor de Spruitenfamilie voor een familiedag. Dus trok iedereen inclusief nichten en neven naar de Houdijk. Nicht Annie had dan voor de neven en nichten allerlei spelletjes bedacht, zoals sterretje kijken en loerend door een mouw van een jasje kreeg je dan een glas water in je gezicht! En nog meer van dat soort grapjes. Voor de ooms was er dan een ritje trekker rijden op de CASE trekker van ome Hannes. Tevens was dit een mooie gelegenheid om de neven en nichten voor diverse logeerpartijtjes uit te wisselen. Ome Dirk Vergeer had voor zijn kaas transport al een dichte vrachtwagen. Daar konden heel wat nichten en neven in. Overal werden er dan een paar gelost: bij ome Floor, ome Theo en niet te vergeten… tante Bertha!

Dit verhaal is van zoon Hein Verhoef, geschreven in 2002.
- -
Summer holliday 1948. Cousin Cor with his sister Riet (living with Leen van de Laan in Winschester Canada for a long time) arrive to stay over for a few days at uncle Leen and aunt Toos in Kockengen, Netherlands. I recieved a wheel barrow for my birhtday. Cousin Cor, just arrived for a few hours, was playing around enthousiastically with it, until the trunk of a big tree got him. As a result, he tumbled head over heals into the muddy ditch. Aunt Toos definitely did not like this!

The summer hollidays of the years 1947, 1948 and 1949 at aunties Bertha and uncle Cor in Haastrecht were unforgettable, together with cousin Ko Jansen. We went camping with cousin Cor at the Tiendroad. Saling over with the schouw (small type of boat), that was fun. Over there, you could eat lots of pears and plums. As a result, we were very windy during the evening mass in the monastery church, after which aunt Koosje sighted: "gos, gos, what a noise in church, that was!" and she would look disapproving at us and said "it is quit something. Now, do not eat too many pears and plums". We started to play Monopoly or package pulling behind the fence. Cousin Jan had the habit to scear us; sometimes you could wake up in a completely different bed than the one you started sleeping in last night. Cousin Arie just happened to have arrived home unexpectantly and, well, he had to sleep too! All toghether it were unforgettable weeks.

August at the end of the fourties: august 15, Maria to Heaven, which was a in-the-week sunday. Uncle Hannis had his birthday which provided a perfect opportunity for a family reunion. So everyone, including cousins, nephews and nices would arrive at the Houdijk. Cousin Annie had come up with all sorts of games for the cousins, like watching stars and watching through the sleeve of a coat you would get a glass of water in your face. This, and all sort of these funny games. The uncles could make a ride on the CASE tracktor of uncle Hannis. Such a day was always a nice opportunity to "exchange" the cousins for staying over at the family. Uncle Dirk owned a truck for his cheese transports which provided enough room for a lot of boys and girls. He would drive by al the farms and at every stop a few boys or girls were unloaded: at uncle Floor, uncle Theo and off course, aunt Bertha!

This story was writte by Toos Verhoef in 2002.


De boerderij van Toos en Leen, Gieltjesdorp, Nederland - The farm of Toos and Leen, Gieltjesdorp, the Netherlands
De boerderij van Toos Spruit en Leen Verhoef in Gieltjesdorp, Nederland - The farm of Toos Spruit and Leen Verhoef in Gieltjesdorp, the Netherlands


Als tiener ging ik met zus Bep en tweeling vriendinnen Suus en Annie op de fiets van Kockengen naar Reeuwijk om te logeren. Ook de gitaren gingen mee. Aangekomen in Reeuwijk was de familie goed te herkennen, want er lag 'n enorme berg tomaten en komkommers aan de weg voor ome Dirk z'n varkens. Tante Mien zocht dan nog goeie tomaten daaruit, en maakte 'n overheerlijke soep en Ati spaghettisaus. Het was niet te geloven: zelf 10 kinderen en dan nog 4 van die giechelende tieners erbij. 's Avonds na het eten moesten we voor de kost helpen in het pakhuis, waar kleine kaasjes werden ondergedompeld in 'n rood bad. Tante Mien mag dan 'n deftige tante zijn geweest, maar ontzettend sociaal. Ik weet dat wij genoten hebben.

Dit verhaal is van dochter Toos Verhoef, geschreven in 2002.
- -
As a teenager I went with my sister Bep and the twin-friends Suus and Annie on the bike from Kockenen to Reeuwijk to stay over. The gitars came along too. Arrived in Reeuwjk the family was well recognisable: there was an enormous mountain of tomatos and cucumbers on the side of the road for uncle Dirk's pigs. Aunt Mien would select the good tomatos and create a delicious soup and Ati spagettisauce. It was unbelevable: they had 10 children of themselves and now an additional 4 giggling teenagers. At the evening we had to help out in the barn, were small cheeses where colored in a red bath. Aunt Mien might have been a dignified lady, she was very social. I know we really enjoyed our time there.

Dit verhaal is van dochter Toos Verhoef, geschreven in 2002.


Oktober 2001 op de oude boerderij in Gieltjesdorp - October 2001 at the old farm in Gieltjesdorp, the Netherlands
Eerste rij: Iris schoondochter van Jeanne, Paulien dochter van Riet, de twee kinderen van Paulien, de drie kleinkinderen van Hein (Antoinet), Michiel zoon van Jeanne met zijn twee dochtertjes.

Tweede rij: Bep, Wil en Hein met zijn Canadese kleinzoon, Antoinet dochter van Hein met haar zoontje, Klaartje (schoondochter van Hein) met tweede Canadeesje, dochter van Paulien met haar neefje, Riet, Toos, Mieke (dochter van Riet), Aat, Jeanne, en André.

Derde rij: Ursala dochter van Bep, Jaap, Willem met glas, Frank man van Paulien, nog net zichtbaar Coby, half zichtbaar Ed, man van Antoinet, Leonard zoon van Coby, Willem man van Mieke, niet aanwezig zijn Swen vriend van Brigitta en Reinoud zoon van Hein
        - -
First row: Iris daughter-in-law of Jeanne, Paulien daughter of Riet, the two children of Paulien, the three grandchildren of Hein (Antoinet), Michiel son of Jeanne with his two daughters.

Second row: Bep, Wil and Hein with his canadian grandson, Antoinet daughter of Hein with her son, Klaartje (daughter-in-law of Hein) with second canadian, daughter of Paulien with her nephew, Riet, Toos, Mieke (daughter of Riet), Aat, Jeanne, and André.

Thirth row: Ursala daughter of Bep, Jaap, Willem with glass, Frank husband of Paulien, just visible Coby, only half visible Ed, man of Antoinet, Leonard son of Coby, Willem husband of Mieke, not present is Swen friend of Brigitta and Reinoud son of Hein
Stamboom - Family tree


Informatie verzameld door Richard en Ton Spruit
Bron: Hein Verhoef en de reunie 2002 (Carla Spruit)
Datum laatste wijziging: 12 december 2002

Niet correct? Vul het wijzigingsformulier in
www.spruitnet.nl
-
-
-

-
-
Information collected by Richard en Ton Spruit
Source: Hein Verhoef and the reunion 2002 (Carla Spruit)
Date last change: december 12, 2002

Not correct? Fill in the changes form
Mail: site@Spruitnet.nl