Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

Hannis Spruit x Anna van Leeuwen

Johannes Maria Spruit
Geboren - Born
15 augustus-august 1903
Geboorteplaats - Place of birth
Haastrecht, Nederland - the Netherlands

Overleden - Died
3 april 1988 - april 3, 1988
Overlijdensplaats - Place of death
Kamerik, Nederland - the Netherlands

Beroep - Profession
Veehouder - Cattle farmer

Zoon van - Son of
Arie Spruit (Adrianus Stephanus)
x Agatha van Kats (Agatha Maria)

Getrouwd op - Married on
3 mei 1927
Getrouwd te - Married in
Harmelen, Nederland - the Netherlands

met - with
Anna Maria Hendrika van Leeuwen
Geboren op - Born on
23 april 1901
Geboorteplaats - Place of birth
Kamerik, Nederland - the Netherlands

Overleden - Died
18 september 1992
Overlijdensplaats - Place of death
Kamerik, Nederland - the Netherlands

Beroep - Profession
Huisvrouw - Housewife
Dochter van - daughter of
Willem van Leeuwen (Wilhelmus)
x Johanna van Schaik

Kinderen - Children
Agatha Spruit,  Agatha Johanna, 3 aug 1928
Annie Spruit,   
Arie Spruit,   
Mien Spruit,   
Stefanie Spruit,   24 april 1936
Wim Spruit,   Trouwfoto 1927 - Marriage picture 1927
Trouwfoto van Hannis Spruit en Anna van Leeuwen uit 1927
Marriage picture of Hannis Spruit and Anna van Leeuwen from 1927


Opmerkingen
In 1927 zijn Hannis Spruit en Anna van Leeuwen getrouwd. Na anderhalf jaar in Haastrecht te hebben gewoond, zijn ze naar de Houtdijk gemeente Kamerik verhuisd. Het is daar post Woerden voor de katholieke kerk, ofschoon ze altijd in Harmelen naar de kerk gingen, daar moeders familie daar woonde. Ze kregen zes kinderen.

Pa was 15 augustus jarig. Het was Maria ten Hemelopneming en dat werd vroeger altijd als een zondag gevierd. De hele familie Spruit kwam ieder jaar naar Pa's verjaardag. Het was toen al een soort Spruitenreünie met bijna altijd mooi weer. Ze hebben jaren een stikstofproefboerderij gehad waar ze erg trots op waren.

In de oorlog hebben Pa en Moe een half jaar evacués gehad. Het was de familie Wittieh uit Wageningen: man, vrouw en twee kinderen. Na de oorlog kwamen ze ieder jaar nog logeren bij ons of wij mochten daar op vakantie. Ook nu hebben we nog contact met hun zoon.

Pa heeft altijd een auto gereden. Hij was al bijna 80 toen hij een ongeluk kreeg en hem in de prak reed. Diezelfde middag bestelde hij weer een andere auto bij de garage. In 1987 hebben we hun 60-jarige huwelijksfeest nog gevierd.

Pa had een hele grote hobby. Hij ging graag jagen op eenden, hazen en fazanten. Hij heeft het heel lang gedaan. De laatste jaren ging hij nog steeds mee voor de gezelligheid.

Geschreven door Stephanie Overbeek-Spruit in 2002

Remarks
In 1927, Hannis Spruit and Anna van Leeuwen got married. After living in Haastrecht for one and a half year, they moved to Houtdijk in the municipality of Kamerik. Fo the catholic church, this is post Woerden, but they always went to church in Harmelen where mothers' family lived. They had six children.

Dad's birthday was on august 15. In the church this is the day of Maria to Heaven, which was always celebrated as a sunday. So, the whole family could attend dad's birthday. It always seemed like a little Spruit family reunion, with almost always good weather. They had a stikstoftestfarm for years of which they were very proud.

During the second world war Dad and Mum had evacues for half a year. It was the family Wittieh from Wageningen: man, wife and two children. After the war they spend some time with us every year or we went on vacantion as guests in their home. Even now we still have contact with their son.

Dad always drove a car. He was almost 80 when he got involved in a car accident and wrecked the car. The same afternoon he ordered a new car in the garage. In 1987 they celebrated 60 years of marriage.

Pa had a very big hobby. He loved to go hunting for ducks, hazen and fazanten. He used to do this for a very long time. The latter years he always joined the hunting parties just for the company.

Written by Stephanie Overbeek-Spruit in 2002

Trouwfoto 1987 - Marriage picture 1987
In 1987 vierden Hannis en Anna hun 60-jarig huwelijksfeest
In 1987 celebrated Hannis and Anna the 60 years of their marriage


Foto uit 2002 - Picture taken in 2002
De boerderij in Houtdijk, gemeente Kamerik, waar Hannis en Anna sinds 1928 woonden en werkten.
The farm in Houtdijk, municipality of Kamerik in the Netherlands, were Hannis and Anne lived and worked since 1928.
Stamboom - Family tree


Informatie verzameld door Rob van Zuilen
en Carla Spruit
Bron: verschillende personen
Datum laatste wijziging: 1 oktober 2002

Niet correct? Vul het wijzigingsformulier in
www.spruitnet.nl
-

-
-

-
-
Information collected by Rob van Zuilen
en Carla Spruit
Source: different persons
Date last change: okt 1st, 2002

Not correct? Fill in the changes form
Mail: site@Spruitnet.nl