Het menu van deze site - The menu of this site Toon de stamboom - Show the family tree Het laatste niews over de famillie - The latest news about the family Geef aanvullingen en wijzigingen door - Suggest additions and modifications Laat eens wat van je horen - Let us hear from you

Cor Spruit

Cor Spruit
Geboren - Born
Onbekend - Unknown
Geboorteplaats - Place of birth
Haastrecht, Nederland - the Netherlands

Beroep - Profession
Priester - Priest

Zoon van - Son of
Cor Spruit (Cornelis Johannes)
x Bertha Verhoef

Priesterwijding - Anointment
5 mai 1962- May 5, 1962

te - place
Mook, Nederland - the Netherlands
Wijding door - Anointment by
Mgr. Moors

Wijding door - Anointment by
Bisschop van Roermond - Bishop of Roermond
Opmerkingen
Cor Spruit vierde op 1 juni 2002 zijn 40-jarig priesterfeest tijdens de familiereünie.

Remarks
Cor Spruit celebrated his 40-years of priesthood during the familyreunion on june first, 2002.

Foto waarschijnlijk uit 1962 - Picture probably from 1962
Het inhalen van pater Cor bij de kloosterkerk in Haastrecht (1962?) - Start of the precession for father Cor at the monastery church in Haastrecht (1962?)


1962
De eerste mis van pater Cor, 1962 - The first mass of Cor, 1962


De eerste mis van Cor in 1962 - The first mass of Cor in 1962
Een mis, opgedragen in de kloosterkerk van Haastrecht door Cor Spruit - A mass, caried out in the monastery church of Haastrecht by Cor Spruit


1963
Bertha en Cor Spruit met hun zoon Cor (1963 ?) - Bertha and Cor with their son Cor (1963 ?)


Foto uit 2002 - Picture taken in 2002
Cor Spruit tijdens de mis ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterjubileum in 2002 - Cor Spruit during the celebrations of his 40-years of priesthood in 2002


Foto uit 2002 - Picture taken in 2002
Cor Spruit tijdens de receptie ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterjubileum in 2002 - Cor Spruit during the reception for his 40-years of priesthood in 2002
Stamboom - Family tree


Informatie verzameld door Carla Spruit
Bron: Ton Spruit
Datum laatste wijziging: 30 september 2002

Niet correct? Vul het wijzigingsformulier in
www.spruitnet.nl
-
-
-

-
-
Information collected by Carla Spruit
Source: Ton Spruit
Date last change: september 30, 2002

Not correct? Fill in the changes form
Mail: site@Spruitnet.nl